IM

Za korištenje ovoga moraš imati instaliran AOL Instant Messenger.

jimi [ aj+dobro ]
 
Dodaj kontakt
Pošalji poruku
Preuzmi aplikaciju | AIM Express
Zatvori prozor