Uvjeti korištenja

Članak 1.

Uvod

Za vrijeme korištenja GLAZBENOG OGLASNIKA, primjenjuju se ovdje navedena pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. GLAZBENI OGLASNIK zadržava pravo promjene ovih pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave.

Članak 2.

Sadržaj stranica

Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (različitih oglašivača). Treća strana je odgovorna za točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija. GLAZBENI OGLASNIK nije odgovoran za sadržaj predanih oglasa.

Članak 3.

Sporazum o prodaji

GLAZBENI OGLASNIK spaja kupce i prodavatelje. GLAZBENI OGLASNIK nije odgovoran za prodaju, niti je dio prodajnog procesa.

Članak 4.

Na Glazbenom oglasniku se naplaćuju sljedeći oglasi ako pismenim putem nije dozovljeno njihovo besplatno objavljivanje:

 1. Podebljani oglasi bilo koje vrste.
 2. Oglasi za usluge servisa i restauracije glazbene opreme
 3. Oglasi music shopova
 4. Oglasi za instrukcije, poduku i glazbene škole
 5. Oglasi za iznajmljivanje prostorija i glazbene opreme

Prikupljanje informacije te njihova uporaba

 1. Korištenjem ove stranice, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u prodaji) budu kompletni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.
 2. Vaši osobni podaci bit će korišteni samo da upotpune prodaju sa zainteresiranim kupcem.
 3. Osobni podaci se koriste samo u svrhu poboljšanja naših usluga prema korisnicima GLAZBENOG OGLASNIKA.
 4. GLAZBENI OGLASNIK ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, u svrhu slanja obavijesti o novoj ponudi, o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.
 5. GLAZBENI OGLASNIK može sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama, Vi ste predmetom privatnih pravila i regulacije stranice na kojoj se nalazite. Vi prihvaćate na znanje da Oglasnik nije razvio tu stranicu, te nema utjecaja na nju, i ne snosi odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.
 6. Ako se ne slažete s ograničenjima u prethodnim člancima, mi Vam preporučamo da ne koristite stranice www.glazbeni-oglasnik.com

Članak 5.

Zaštita autorskih prava

Podaci na GLAZBENOM OGLASNIKU su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Autorska prava koja se odnose na GLAZBENI OGLASNIK uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) koji pripadaju GLAZBENOM OGLASNIKU, dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete sankcijama. GLAZBENI OGLASNIK se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na GLAZBENOM OGLASNIKU.

Članak 6.

Isključenje iz uporabe, naknada štete

GLAZBENI OGLASNIK zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi svakog korisnika bez obrazloženja i prethodne najave. GLAZBENI OGLASNIK zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi GLAZBENI OGLASNIK, a osobito u smislu: kopiranja sadržaja objavljenog na GLAZBENOM OGLASNIKU i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja ili lobiranja oglašivača GLAZBENOG OGLASNIKA na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge. GLAZBENI OGLASNIK, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Članak 7.

Odgovornost

GLAZBENI OGLASNIK se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak ili koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa naše stranice, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica. GLAZBENI OGLASNIK ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s GLAZBENIM OGLASNIKOM, niti da GLAZBENI OGLASNIK podupire takve stranice.

Članak 8.

Sadržaj oglasa

 1. Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje GLAZBENOM OGLASNIKU pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod.
 2. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane GLAZBENOG OGLASNIKA.
 3. GLAZBENI OGLASNIK ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržavamo pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij. GLAZBENI OGALSNIK ima pravo urediti ili izmijeniti svaki oglas bez obrazloženja i prethodne najave, a to će se dogoditi i u sljedećim okolnostima:
  • kada je oglas predan u pogrešnu rubriku
  • kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
  • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način
  • kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta
  • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  • kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
  • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema GLAZBENOM OGLASNIKU ili njegovim korisnicima
  • kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
  • kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, bez zakupa plačenog oglasa
  • kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa
  • kada oglas za Internet izdanje sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove
  • kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
  • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
 4. GLAZBENI OGLASNIK nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Članak 9.

Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Zagrebu

U Zagrebu, 11.10.2009.

Ovi uvjeti i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu. GLAZBENI OGLASNIK. Sva prava pridržana.